Kopparleden

Om Kopparleden
Kopparledens huvudsträcka går mellan de båda kopparstäderna Falun i Sverige och R
øros i Norge (eller vice versa). Men för att variera sträckan och för att locka dig att åka i bägge riktningarna har vi på denna webbplats även lagt till några alternativa vägar som är vanligt förekommande, men där du fortfarande åker sträckan mellan Falun och Røros. Tillsammans med de 10 alternativa vägarna erbjuder kopparleden över 100 väg att åka på,
i en riktning.

Framför allt finns dessa alternativ i Kopparledens södra mer tätbefolkade del. De alternativa vägarna ger dig en möjlighet att enkelt variera din resa, till exempel genom att köra på olika sidor om Siljan eller köra runt ”Siljansringen”. Det är naturligtvis inget som hindrar att du själv gör ytterligare utvikningar från Kopparleden och tar egna omvägar för att upptäcka dina egna pärlor, för sådana finns!

Att vi tipsar om alternativa vägar motiveras också av att det finns gemensamma turistbolag i dels Falun och Borlänge (Visit Falun Borlänge), dels i de fyra Siljanskommunerna Leksand, Mora, Orsa och Rättvik (Siljan Turism). Dalarna är för övrigt Sveriges tredje största turistmål efter storstäderna Stockholm och Göteborg.

Kopparleden är ett delprojekt inom Interreg-projektet Scandinavian Heartland vilket drivs tillsammans av Länsstyrelsen Dalarna och Fjellregionen i Hedmarks Fylkeskommune, med fokus på att utveckla natur och kulturturism i regionen. Delprojektet har som syfte att utveckla och marknadsföra vägen mellan Falun och Röros, det vill säga Kopparleden, som en attraktiv sträcka för MC-turism. Målet är att öka antalet besökande motorcykelturister i området mellan Falun och Röros.

Kopparleden har inget eget turistkontor. Vill du få ytterligare information om platser och sevärdheter längs Kopparleden, vänder du dig därför till turistbyråerna som finns i de kommuner som Kopparleden går genom. Se länkar och telefonnummer under länken Turistinformation/Kontakt.

Välkommen till Kopparleden!

Fakta

Falun i Dalarnas län, Sverige, 107 m ö h.

Røros i Sør-Trøndelag Fylke, Norge, 630 m ö h.

Kopparleden Falun – Røros sträcka: 400 km.

Summan av de 10 alternativa vägarna ca 1000 km

Vägsträckningar, vägnummer RV80, RV70, V26, V28, V30